– Her Şeyin Mümkün Olduğu Nokta –

Uçezmekalıplarınızdanistikrar ,stabilite, hız, uzunömürverandımanbekkliyorsanız.

LU-YI'ninavantajları:
Dizayn 
  • Delmeucu: güçlü,stabilveuçformunudoğruoluşturur
  • Delmeperformansı: vidalardelmeyebaşlarkençokazkaymaolur/delmesüresikısadır/delinenmalzemeninfarklıkatmanlarıiçindetutarlıperformans
  • Kalıpömrü: Uzunkalıpömrü, seriüretimdestabilite
  • Fiyat: Uzunvesürekliçalışmadaoldukçarekabetçi
Servis 
  • GüçlüAR-GE:teknikresimlereveyanumunevidalaragöredizaynyapılırveprototipkalıplar 5 gündeüretilir
  • Güvenilirvesorumlu:üretimdekisorunlarıçözücüvemüşterigeribildiriminegöredizaynıiyieştirmeodaklı
  • Her zaman danışılmayavedestekvermeyeaçığız

Uç tip çözümleri
Center Point/ Flash Point/ Lighting Point/ Pinch Point/ Wing Die/ Nail Point/ Diamond Point/ Arrow Shape Point/ Bullet shape Point/ Customized Point Shape

Uçtiplerindenaradığınızıbulamadıysanızlütfenbizimleiletişime on line. olarakiletişimegeçin.Yenidizaynınıziçinsizlereyardımcıolmakisteriz.
whatsapp